BİZE ULAŞIN
0 (216) 651 85 84
ÜSTADLAR GÜVENCESİ İLE...
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleri

YENİ TMGD EĞİTİM TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN !

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında tebliğ’e göre bir yıl içerisinde elli ton ve üzerinde tehlikeli madde taşımacılığı işlemi altında gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan firmalar/işletmeler ile toplam taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan nakliye firmalarının 30 Haziran 2015 tarihine kadar tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından danışmanlık hizmeti alması zorunlu hale gelmektedir. 2015 yılı için ülkemiz için tahmini tehlikeli madde güvenlik danışmanı ihtiyacının elli bin olarak öngörülmektedir. Bu sebepten, hâlihazırda sayıca 1570 civarında olan tehlikeli madde güvenlik danışmanları firmalar tarafından aranır niteliktedir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan tehlikeli madde güvenlik danışmanları aynı anda beş farklı firmaya danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu durum sayıca henüz ihtiyacın çok altında olan danışmanlara firmalar tarafından rekabetçi meblağlar teklif ettiği göz önünde bulundurulursa cazip bir iş fırsatı olarak değerlendirilebilinir. 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları şunlardır:

1- Üniversitelerin Fen yada Mühendislik fakületlerinden mezun olmak,

2- Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

3- Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

4- Yetkili eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak,

5- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Başlıca Görev ve Yükümlülükleri

 

 • Tehlikeli madde güvenlik danışmanının temel görevi, işletmedeki sorumlu kişiyle işbirliği içinde, yapılan işin gereklilikleri kapsamında ADR kapsamında taşınan madde ve/veya nesneler için en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

 

 • İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

 

 1. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
 2. 2- Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda  

     işletmeye öneriler sunmak.

 1. İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve İdare’ye ibraz etmek.

 

 

 • Söz konusu yıllık rapor şu hususları içerir:

 

1- Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini

2- Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.

      3- İşletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.

      4- Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını

      5- ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.

      6- Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Hakkında Bilgiler

Eğitim 64 saat olup eğitime devam zorunludur. Temel olarak aşağıda konular ele alınır:

 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları
 • Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları
 • İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları
 • Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler
 • Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları
 • Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri
 • Elleçleme ve istifleme kuralları
 • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları
 • Araçta bulundurulması gereken belgeler
 • Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar
 • Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimine Kayıt İçin Gerekli Evraklar:
 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Noter onaylı 4 yıllık lisans diploma örneği,
 • Savcılık kaydı, ( www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilir.)

Uygulamalı temel yangın eğitimi sertifikası aslı veya noter onaylı örneği (Yalnız büyükşehir belediyelerine bağlı il itfaiyelerden, üniversitelerin yangın eğitimi veren bölümlerinden ve milli eğitim bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından alınan sertifikalar geçerli olabilmektedir.)

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Altunizade Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ekşi İş Merkezi No : 12 Daire : 6 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon : 0 (216) 651 85 84
E-Posta : info@ustadlaradr.com.tr
E-BÜLTEN

E-Bülten kaydınız ile yeniliklerimizden, kampanyalarımızdan ve şirket haberlerimizden bilgi sahibi olabilirsiniz...